Hoe werken wij Wachtdienst Veelgestelde vragen Contact

Veelgestelde vragen

1. Voorschriften
Medicatievoorschriften en voorschriften voor kiné, logo, enz... worden afgeleverd tijdens de raadpleging.

2. Attesten

Volgens de richtlijnen van de Orde der artsen en het RIZIV mag er geen medisch attest worden afgeleverd zonder voorafgaand medisch onderzoek. Daarom mogen wij u vragen om op de raadpleging te komen als je een medisch attest nodig hebt. Wij mogen enkel attesten afleveren die stroken met de waarheid. Zowel het vragen als het afleveren van een vals attest is strafbaar. (art 196-197-213-214 van het strafwetboek).

Medisch afgevaardigden kunnen een afspraak maken op het secretariaat, telefonisch of ter plaatse.

3. Bloedanalyse
De arts zal samen met u persoonlijk uw resultaten bespreken in zijn/haar kabinet, tenzij dit anders werd afgesproken.

4. WIFI
Er is gratis WIFI beschikbaar in de praktijk. Deze is te vinden onder 'guest access'. Je moet enkel inloggen en accepteren.